අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

08
නොවැ2018
ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් වශයෙන් උසස් වීම් ලැබූ ඩී පී ජී රේණුකා මැතිණිය

ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් වශයෙන් උසස් වීම් ලැබූ ඩී පී ජී රේණුකා මැතිණිය

රත්නපුර ඉඹුල්පේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් වශයෙන් කටයුතු කර ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය  ලේකම් වශයෙන් උසස් වීම් ලැබූ ඩී පී...

08
නොවැ2018
 six years of service was promoted and the Divisional Secretary, Mr. BSG Ruwansiri

six years of service was promoted and the Divisional Secretary, Mr. BSG Ruwansiri

As the Divisional Secretary of the Godakawela Divisional Secretariat, six years of service was promoted and the Divisional Secretary, Mr. BSG...

11
ඔක්2018
රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ සමුළුව

රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ සමුළුව

රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ සමුළුව 2018.10.09 දින දවස පුරා රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් මාලනී ලොකුපෝතාගම මැතිනියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී...

05
ඔක්2018
පොසොන්-දන්සල

පොසොන්-දන්සල

ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සංවර්ධන නිලධාරීන් විසින් සංවිධානය කරන ලද පොසොන් මඤ්ඤොාක්කා දන්සල පසුගිය පොසොන් පොහොය දින දවස පුරා සාර්ථකව...

28
අගෝ2017
වෙසක් සැමරුම 2018

වෙසක් සැමරුම 2018

2018 වෙසක් මංගල්‍යයය නිමිත්තෙන් ගොඩකවෙල කාර්යාල පරිශ්‍රය වෙසක් පහන් කූඩුවලින් වර්ණවත් වූ අතර ඊට සමගාමීව දිළිදු පවුල් 25ක් සදහා වියළි...

28
අගෝ2017
2018 ශ්‍රීපාද වන්දනා පිංකම

2018 ශ්‍රීපාද වන්දනා පිංකම

ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මගින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන ශ්‍රීපාද වන්දනා වැඩසටහන 2018 ජනවාරි 09 වන දින කාර්යාල නිලධාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන්...

28
අගෝ2017
ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රධානය 2018

ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රධානය 2018

ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රධානය 2018 පාසල් ළමුන් සදහා ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රධානය කිරීමේ වැඩසටහන ගරු ප්‍රාදේශීය ලේකම් බී එස් ජී රුවන්සිරි මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්  කාර්යාලීය...

« »

Local News

මතින් නිදහස් රටක්

මතින් නිදහස් රටක්

මතින් නිදහස් රටක් “මතින් නිදහස් රටක්” ජාතික වැඩපිළිවෙල යටතේ ක්‍රියාත්මක “ගම හදා ගමු” ග්‍රාමිය වැඩසටහනේ පළමු  වැඩසටහන ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්  ඇඹිලිපිටිය මහවැලි ක්‍රීඩාංගනයේ දී  පැවැත්විණ. රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම්...

ග්‍රාම ශක්ති

ග්‍රාම ශක්ති

ග්‍රාම ශක්ති ජනතා ව්‍යාපාරයේ සබරගමුව පළාත් මෙහෙයුම් කමිටුව ජනාධිපති කාර්යාලයේ ප්‍රමුඛ ව්‍යාපෘතියක් වශයෙන් දීප ව්‍යාප්තව ක්‍රියාත්මක වන ග්‍රාම ශක්ති ජනතා ව්‍යාපාරයේ සබරගමුව පළාත් මෙහෙයුම් කමිටුව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ...

« »

Up coming

ප්‍රජා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් 2018 නොවැම්බර්

සුරක්ෂිත සංක්‍රමණය සහ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය නගා සිටුවීම පිළිබද දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 2018.11.16 දින ඩෙල්වින් බී ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේදී...

මූල්‍ය කලමණාකරණය හා විවිධ ස්ව්‍යංරැකියා පිළිබද දැනුවත් කිරීම 2018.11.29  දින ඕපාත වත්ත දෙමළ විද්‍යාලයේදී...

news &Events

six years of service was promoted and the Divisional Secretary, Mr. BSG Ruwansiri

නොවැම්බර් 08 2018
 six years of service was promoted and the Divisional Secretary, Mr. BSG Ruwansiri

As the Divisional Secretary of the Godakawela Divisional Secretariat, six years of service was promoted and the Divisional Secretary, Mr. BSG Ruwansiri to the other workplace, was greeted by a distinguished...

ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් වශයෙන් උසස් වීම් ලැබූ ඩී පී ජී රේණුකා මැතිණිය

නොවැම්බර් 08 2018
ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් වශයෙන් උසස් වීම් ලැබූ ඩී පී ජී රේණුකා මැතිණිය

රත්නපුර ඉඹුල්පේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් වශයෙන් කටයුතු කර ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය  ලේකම් වශයෙන් උසස් වීම් ලැබූ ඩී පී ජී රේණුකා මැතිණිය 2018.11.05 දින සුභ මෙහොතින් ගරුතර සංඝරත්නයේ සෙත්...

පොසොන්-දන්සල

ඔක්තෝබර් 05 2018
පොසොන්-දන්සල

ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සංවර්ධන නිලධාරීන් විසින් සංවිධානය කරන ලද පොසොන් මඤ්ඤොාක්කා දන්සල පසුගිය පොසොන් පොහොය දින දවස පුරා සාර්ථකව පවත්වන ලදී. ගරු ප්‍රාදේශීය ලේකම් බී එස් ජී රුවන්සිරි මැතිතුමාගේ...

රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ සමුළුව

ඔක්තෝබර් 11 2018
රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ සමුළුව

රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ සමුළුව 2018.10.09 දින දවස පුරා රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් මාලනී ලොකුපෝතාගම මැතිනියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී අති උත්කර්ශවත් අන්දමින් පැවැතිවිණ.

« »
Scroll To Top